விந்தணுக்கள் விலைக்கே .........
விந்தணுக்கள் விலைக்கே கிடைக்கும் ... தகப்பனின் ஆயுட்கால சேமிப்பை கொடு ... உன் கழுத்துக்கு தாலியும் கருவிற்கு தகப்பனும் வாங்கலாம் .. இல்லையேல் ஓரம் நில் .. ஜன்னல் கம்பிகளை கன்னங்களால் உரசி ... கண்ணீரால் கழுவு .. கணவனுடன் செல்லும் தோழியை மனசுக்குள் கறுவு .. யாருமில்லாத நேரத்தில் தலையணையுடன் காதல் செய் .. கனவினில் கூடு ... அடுத்தவள் குழந்தைக்கு பால் சுரக்கா முலைகளில் பாலூட்டூ ... ரசம் போன கண்ணாடியில் முகச்சுருக்கம் எண்... உன் அழகு தாவணிகள் கந்தல் சீலையாய் மாறும்.. அலங்காரம் அசிரத்தையாய் மாறும்... சூல் முட்டைகள் வலுவிழக்கும் .... பின்னொரு நாளில் வந்து சேரும் ஓலை.... ''செத்துப்போ ...''
| edit post
Reactions: 
1 Response
  1. awesome..
    ana romba fasta mudichitei


  • Followers