அடையாளமற்றவன் ....
எண்ணக் குப்பைகளை கிளறி தலை நுழைகிறேன் கோழியாய் என் எண்ணங்களில் அங்கங்கு பூவாசம் .. அவ்வப்போது பிண வீச்சம் .... வாய் நிறைந்த புன்னகை சிலநேரம்.. கடைவாய் ரத்தம் சில நேரம் ..... உடன் எழுந்து .. இவன் இன்னவன் .. இப்படியானவன் என்ற உங்கள் அடையாளங்களை எனக்கு சுமத்தாதீர்கள் ... நான் அடையாளமற்றவன் உங்கள் அடையாளங்கள் என் உப்புக்குதவாதவை .. இலக்கின்றி நடந்து தொலைவதான ... என் வாழ்வியல் பாதையில் உங்கள் அடையாளங்கள் துணை புரியா... எனில் உங்கள் அடையாள சிலுவைகளை நீங்களே சுமந்து கொள்ளுங்கள்
| edit post
Reactions: 
0 Responses
  • Followers