நீயும் நானும் ...
உன் பெண்ணியத்தில் எனக்கு விருப்பமில்லை ... என் ஆணாதிக்கத்தில் உனக்கு ஒப்புதலுமில்லை .... ஆயினும் ... இருள் கவயும் மாலையிலும் பனி சூழ்ந்த இரவுகளிலும் கலைந்த நம் படுக்கையினூடே சில நிமிடங்களேனும் அம்மணமாய் மூர்ச்சையாகி கிடக்கின்றன உன் பெண்ணியமும் என் ஆணாதிக்கமும் ....
| edit post
Reactions: 
0 Responses
  • Followers